Ontwikkeling

Passie, duurzaam, compleet

All In Green hanteert voor de ontwikkeling van tuinen een gestandaardiseerde, projectmatige aanpak. Te allen tijde onder regie van één van onze eigen, gediplomeerde hoveniers. Deze hovenier, uw centrale aanspreekpunt, heeft naast een eigen expertise de beschikking over alle specialisten die nodig zijn voor de ontwikkeling van uw tuin. Van vijvers tot bouwkundige constructies. Van beveiliging tot beregening. Wij streven met de uitvoering naar duurzame oplossingen. Al onze medewerkers en partners beschikken over gedegen vakkennis, branche- en werkgerelateerde certificaten en werken in lijn met onze hoge kwaliteitseisen. Boven alles zijn onze medewerkers mensen met passie voor het groene vak en plezier in hun werk. Iets wat zich direct vertaald naar betrokkenheid bij uw wensen en uw tuin en wat bijdraagt aan het gewenste resultaat. Voorafgaand aan de uitvoering vragen wij u naar uitvoeringsgerelateerde zaken die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld aan- en afmelden of bepaalde uren waarop bij voorkeur niet met machines gewerkt wordt. Wij houden maximaal rekening met deze zaken en instrueren onze medewerkers en partners conform.

Een belangrijk moment

De oplevering van uw tuin is een belangrijk moment. Ruim van te voren plannen we daarvoor in overleg met u een dag en een tijd die we opnemen in ons uitvoeringsplan. Allereerst stellen wij voor om ten tijde van de oplevering met een gezamenlijke rondgang door uw tuin samen vast te stellen of het door u beoogde resultaat ook daadwerkelijk tot stand is gekomen.

Direct na oplevering breekt een periode aan waarin uw tuin extra aandacht vraagt. Uw nieuwe, jonge beplanting is nog kwetsbaar en extra gevoelig voor bepaalde weersomstandigheden, zoals langdurige droogte, en ongedierte, zoals luizen en rupsen.  Deze rondgang is dan ook tevens het moment waarop wij u graag aangeven op welke punten uw tuin deze eerste periode wat extra verzorging vraagt. Vanzelfsprekend willen wij u hierbij van dienst zijn. Verder stellen wij voor om zes tot acht weken na de oplevering uw tuin nogmaals samen te inspecteren. Vrijblijvend en kosteloos.

De oplevering is ook het moment waarop het onderhoud start. Alle denkbare vormen en varianten van onderhoud zijn mogelijk. Van eigen beheer, advies en afroep tot onderhoud, waarbij we u alle zorg letterlijk uit handen nemen.  Uw wensen en mogelijkheden m.b.t. het onderhoud worden door ons reeds bij de eerste gesprekken in kaart gebracht, zodat hier tijdens het ontwerpen al rekening mee gehouden kan worden en er na de oplevering meteen gestart kan worden met de gewenste vorm en invulling van het  benodigd onderhoud.

Laatste nieuws

Rijksoverheid 146x14617 december 
Verlaagd BTW-tarief
verlengd tot 2015

 

130924 Afbeelding Bastion Dieren24 september
Het Bastion in Dieren
kiest voor All In Green

 

slak6 september
Chemiesector voorziet
veel slakken in de tuin

mvo-logo

Like ons op Facebook