4. Uitvoering

1-wensen2-ontwerp3-aanbieding4-uitvoering-over5-evaluatie6-genieten

 

Wanneer wij op basis van de vorige stap tot overeenstemming komen, gaan we een uitvoeringsplan maken. Met dit plan worden alle benodigde ontwikkelings- of onderhoudswerkzaamheden zorgvuldig afgestemd en ingepland. Dit plan vormt onze leidraad ten tijde van de uitvoering en zorgt er voor dat we de planning, het budget en de overeengekomen (onderhouds-)werkzaamheden nauwkeurig kunnen volgen en bewaken. In het uitvoeringsplan wordt door ons tevens rekening gehouden met uitvoeringsgerelateerde zaken die voor u belangrijk zijn. U kunt hier bij denken aan het aan- en afmelden van onze werknemers of het minimaliseren van machinaal geluidsoverlast op bepaalde uren.  

Op het moment bij ontwikkeling de uitvoering gereed is, wordt aansluitend uw tuin door ons opgeleverd aan de hand een gezamenlijke rondgang waarin we het resultaat samen beoordelen aan de hand van hetgeen is overeengekomen. Hierbij worden eventuele afwijkingen, restpunten en bijkomende wensen vertaald naar concrete vervolgacties en een planning om een en ander alsnog volledig in lijn met uw wensen en verwachtingen te realiseren.

mvo-logo

Like ons op Facebook