Onze manier van werken

1-wensen2-ontwerp3-aanbieding4-uitvoering5-evaluatie6-genieten

Onze werkwijze is voor u onderverdeeld in een zestal praktische, herkenbare stappen. Van uw wensen tot uw genieten. Iedere stap genereert een of meerdere uitkomsten, die bij wederzijds akkoord, als vertekpunt dienen voor de volgende stap. Zo borgen wij dat gedurende het gehele proces, van het eerste contact tot nazorg en onderhoud, de verwachtingen over en weer helder zijn en in lijn met de door u beoogde resultaten en de gemaakte afspraken.
 

Stappen   Onderdelen en uitkomsten
1. Wensen   Eerste contact, kennismaking, inventarisatie en omgevingsscan
2. Ontwerp   Eerste ontwerp, detailontwerp, beplantings- en verlichtingsplan
3. Aanbieding   Gedetailleerde prijsopgave, voorwaarden en planning
4. Uitvoering   Uitvoeringsplan, uitvoering en, in het geval van ontwikkeling, oplevering
5. Evaluatie    Evaluatie werkwijze, werkzaamheden en resultaat
6. Genieten...   Genieten, controleronde, nazorg en advies

Laatste nieuws

Rijksoverheid 146x14617 december 
Verlaagd BTW-tarief
verlengd tot 2015

 

130924 Afbeelding Bastion Dieren24 september
Het Bastion in Dieren
kiest voor All In Green

 

slak6 september
Chemiesector voorziet
veel slakken in de tuin

mvo-logo

Like ons op Facebook