Onze manier van werken

1-wensen2-ontwerp3-aanbieding4-uitvoering5-evaluatie6-genieten

Onze werkwijze is voor u onderverdeeld in een zestal praktische, herkenbare stappen. Van uw wensen tot uw genieten. Iedere stap genereert een of meerdere uitkomsten, die bij wederzijds akkoord, als vertekpunt dienen voor de volgende stap. Zo borgen wij dat gedurende het gehele proces, van het eerste contact tot nazorg en onderhoud, de verwachtingen over en weer helder zijn en in lijn met de door u beoogde resultaten en de gemaakte afspraken.
 

Stappen   Onderdelen en uitkomsten
1. Wensen   Eerste contact, kennismaking, inventarisatie en omgevingsscan
2. Ontwerp   Eerste ontwerp, detailontwerp, beplantings- en verlichtingsplan
3. Aanbieding   Gedetailleerde prijsopgave, voorwaarden en planning
4. Uitvoering   Uitvoeringsplan, uitvoering en, in het geval van ontwikkeling, oplevering
5. Evaluatie    Evaluatie werkwijze, werkzaamheden en resultaat
6. Genieten...   Genieten, controleronde, nazorg en advies

mvo-logo

Like ons op Facebook